Правила інтернет-магазину E-PACK
 
§ 1 Попередні положення

 1. Інтернет-магазин E-PACK, доступний за адресою www.epack.com.pl, управляється E PACK sp. z o.o., внесеним до Національного судового реєстру (KRS), під наступними номерами: 0000317723, NIP 5213509859, REGON 141637432
 1. Ці Правила адресовані як Споживачам, так і Підприємцям, які використовують Магазин, та визначають правила користування Інтернет-магазином, а також правила та порядок укладення Договорів купівлі-продажу з Клієнтом на відстані через Магазин.

 

§ 2 Визначення
 1. Споживач – фізична особа, яка укладає договір з Продавцем у складі Магазину, предмет якого безпосередньо не пов’язаний з його підприємницькою або професійною діяльністю.
 2. Продавець – E PACK sp. z o.o., внесений до Національного судового реєстру (KRS), під номером: 0000317723, NIP 5213509859, REGON 141637432
 3. Клієнт – будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює покупки через Магазин.
 4. Підприємець – фізична особа, юридична особа та організаційний підрозділ, який не є юридичною особою, якій окремим актом надається дієздатність, здійснюючи від свого імені господарську діяльність, якою користується Магазин.
 5. Магазин – інтернет-магазин, яким керує Продавець за адресою інтернет:www.epack.com.pl
 6. Дистанційний договір – договір, укладений з Замовником в рамках організованої системи укладання дистанційних договорів (в межах Магазину), без одночасної фізичної присутності сторін, з виключним використанням одного або декількох засобів дистанційного зв’язку аж до укладення договору.
 7. Нормативні акти – це положення Магазину.
 8. Замовлення – декларація Замовника про заповіт, подана за допомогою Форми замовлення і спрямована безпосередньо на укладення Договору купівлі-продажу Товару або Продукції з Продавцем.
 9. Обліковий запис – обліковий запис клієнта в Магазині, він збирає надані Замовником дані та інформацію про розміщені ним Замовлення в Магазині.
 10. Реєстраційна форма – форма, доступна в Магазині, що дозволяє створити Обліковий запис.
 11. Форма замовлення – інтерактивна форма, доступна в Магазині, що дозволяє оформити Замовлення, зокрема шляхом додавання Товарів в Кошик і вказівки умов Договору купівлі-продажу, включаючи спосіб доставки і оплати.
 12. Кошик – елемент програмного забезпечення Магазину, в якому видно Продукти, обрані Замовником для покупки, а також є можливість визначити і змінити дані Замовлення, зокрема кількість товарів.
 13. Товар – рухомий товар / послуга, доступна в Магазині, що є предметом Договору купівлі-продажу між Замовником і Продавцем.
 14. Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу Товару, укладений або укладений між Замовником і Продавцем через Інтернет-магазин. Під Договором купівлі-продажу також розуміється – застосування до характеристик Товару – договір на надання послуг і договір на конкретні роботи.
 
§ 3 Зв’язок з магазином
 1. Адреса продавця: вул. Połczyńska 122, 01-304 Варшава
 2. Адреса електронної пошти продавця: biuro@epack.com.pl
 3. Телефон продавця: 883 903 283
 4. Клієнт може зв’язатися з Продавцем за адресами і номерами телефонів, зазначеними в цьому пункті.
 5. Клієнт може зв’язатися по телефону з Продавцем в робочі дні між 9 а.m і 5 p.m.
 
§ 4 Загальна інформація
 1. Продавець, в повному обсязі, дозволеному законом, не несе відповідальності за збої, в тому числі перебої у функціонуванні Магазину, викликані форс-мажорними обставинами, несанкціонованими діями третіх осіб або несумісністю Інтернет-магазину з технічною інфраструктурою Замовника.
 2. Перегляд асортименту Магазину не вимагає створення Облікового запису. Розміщення Замовником замовлень на Товари в асортименті Магазину можливе або після створення Облікового запису відповідно до положень § 6 Правил, або шляхом надання необхідних персональних і адресних даних, що дозволяють здійснити Замовлення без створення Облікового запису.
 3. Ціни, наведені в Магазині, вказані в польських злотих і є чистими і валовими цінами (з ПДВ).
 
§ 5 Виконання договору купівлі-продажу
 1. Укладення Договору купівлі-продажу між Замовником і Продавцем відбувається після того, як Замовник раніше розмістив Замовлення з використанням Форми замовлення в Інтернет-магазині відповідно до § 7 Правил.
 2. Після оформлення Замовлення Продавець відразу підтверджує його отримання і при цьому приймає Замовлення до виконання. Підтвердження отримання Замовлення та його прийняття до виконання відбувається шляхом направлення

Продавець Замовнику відповідне повідомлення електронної пошти на електронну адресу Замовника, вказану при оформленні Замовлення, яке містить хоча б заяви Продавця про отримання Замовлення та його прийняття до виконання та підтвердження укладення Договору купівлі-продажу. При отриманні Замовником вищевказаного електронного листа між Замовником і Продавцем укладається Договір купівлі-продажу.

 1. Якщо обраний Клієнтом:
 2. оплата банківським переказом, електронними платежами або оплатою кредитною карткою, Клієнт зобов’язаний здійснити оплату в межах …. календарні дні з дня укладення Договору купівлі-продажу – інакше замовлення буде анульовано.
 3. оплата при доставці при доставці, Клієнт зобов’язаний здійснити оплату при доставці.
 4. оплата готівкою при особистому стягненні відправлення, Замовник зобов’язаний здійснити оплату при доставці в межах …. днів з дня отримання інформації про готовність партії до інкасації.
 5. Якщо Клієнт вибрав спосіб доставки, відмінний від особистої колекції, Товар буде відправлений Продавцем в термін, зазначений в його описі (з урахуванням пункту 5 цього пункту), в порядку, обраний Замовником при оформленні Замовлення.
 6. У разі замовлення Продукції з різними датами доставки, дата доставки є найдовшою даною датою.
 7. Початок періоду доставки Товару Замовнику зараховується наступним чином:
 8. Якщо Клієнт вибирає спосіб оплати банківським переказом, електронною платіжною або платіжною карткою – з дати зарахування банківського рахунку Продавця.
 9. Якщо Замовник вибирає спосіб оплати при доставці – з дати укладення Договору купівлі-продажу.
 10. Початок періоду готовності Товару до інкасації Замовником зараховується наступним чином:
  1. Якщо Клієнт вибирає спосіб оплати банківським переказом, електронною платіжною або платіжною карткою – з дати зарахування банківського рахунку Продавця.
 1. Якщо Клієнт вибирає спосіб оплати готівкою при доставці при доставці при доставці – з дня укладення Договору купівлі-продажу.
 1. Доставка продукту відбувається тільки польською мовою.
 
§ 6 Право на відмову
 1. Споживач може вийти з Договору купівлі-продажу протягом 14 днів без пояснення причин.
 2. Період, зазначений у пункті 1, починається з доставки Товару Споживачеві або особі, зазначеній ним, крім перевізника.
 3. У випадку Угоди, яка охоплює кілька Продуктів, які поставляються окремо, партіями або частинами, період, зазначений у пункті 1, починається з поставки останнього товару, партії або частини.
 4. Споживач може вийти з Договору, подавши Продавцю заяву про вихід з Договору. Для дотримання терміну виходу з Договору Споживачеві достатньо надіслати заяву до закінчення цього терміну.
 5. Заява може бути відправлена традиційною поштою або електронною поштою шляхом відправки заяви на електронну адресу Продавця або шляхом подання заяви на сайті Продавця – контактні дані Продавця вказані в § 3. Заява також може бути подана на бланку, шаблон якої додається як додаток 1 до цих Правил та додаток до Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів, але він не є обов’язковим.
 6. Наслідки виходу з Договору:
 7. У разі виходу з Договору, укладеного на відстані, Договір вважається таким, що не був укладений.
 8. У разі виходу з Договору Продавець повертається Споживачеві негайно, не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня отримання Заяви Споживача про вихід з Договору, всіх здійснених ним платежів, включаючи витрати на доставку товару, за винятком додаткових витрат, що випливають з обраного Споживачем способу доставки, відмінного від найдешевшого звичайного способу доставки, запропонованого Продавцем.
 9. Продавець поверне платіж на номер банківського рахунку, вказаний у формі повернення коштів.
 10. Продавець здійснитьповернення коштів при оплаті при отриманні товару назад.
 11. Споживач зобов’язаний негайно надіслати Товар на адресу Продавця, вказану в § 3цих Правил, не пізніше ніж через 14 днів з дати, коли він повідомив Продавця про вихід з Договору. Термін буде дотриманий, якщо Споживач відправить Назад Товар до закінчення 14-денного періоду.
 12. Повернення товару, відправленого назад покупцем при доставці, не буде зібрано.
 13. Споживач несе прямі витрати на повернення Товару, включаючи витрати на повернення Товару, якщо через свою природу Товар не може бути відправлений поштою звичайним способом.
 14. Споживач несе відповідальність за зниження вартості Продукту в результаті його використання іншим способом, ніж це було необхідно для визначення характеру, характеристик і функціонування Продукту.
 15. Право відмовитися від дистанційного договору споживачеві не має права щодо Договору:
  1. в якому предметом послуги є не збірний товар, виготовлений за специфікацією Споживача або служить для задоволення його індивідуальних потреб,
  2. в якому предметом послуги є товар, доставлений в запечатаній упаковці, який після відкриття упаковки не може бути повернений з міркувань охорони здоров’я або гігієнічних причин, якщо упаковка була відкрита після доставки,
  3. в якому предметом послуги є предмет, що підлягає швидкому зносу або має короткий термін придатності,
  4. за надання послуг, якщо Продавець повністю виконав послугу за явною згодою Споживача, який був проінформований перед початком надання послуги про те, що після виконання послуги Продавцем втратить право вийти з Договору,
  5. в яких ціна або винагорода залежить від коливань фінансового ринку, над якими Продавець не має контролю, і які можуть відбутися до закінчення терміну виходу з Договору,
  6. в яких предметом послуги є речі, які після доставки, в силу свого характеру, нерозривно пов’язані з іншими речами,
  7. в яких предметом послуги є алкогольні напої, ціна яких була узгоджена при укладанні договору купівлі-продажу, і поставка яких може відбутися тільки через 30 днів і вартість яких залежить від коливань на ринку, над яким продавець не має контролю,
  8. в яких предметом послуги є звукові або візуальні записи або комп’ютерні програми, що поставляються в герметичній упаковці, якщо упаковка була відкрита після доставки,
  9. для доставки газет, періодичних видань або журналів, за винятком договору підписки,
  10. за доставку цифрового контенту, який не фіксується на матеріальному носії, якщо виконання послуги почалося з явної згоди Споживача до закінчення терміну виходу з договору і після повідомлення його Продавцем про втрату права на вихід з Договору,
 
§ 7 Скарга та гарантія 
 1. Договір купівлі-продажу поширюється на нові Продукти.
 2. У разі дефекту товару, придбаного у Продавця, Замовник має право подати скаргу на підставі положень про гарантію в Цивільному кодексі.
 3. Скарга повинна бути подана в письмовій або електронній формі на адреси Продавця, зазначені в цих Правилах.
 1. Товари, відправлені назад в рамках процедури подання скарги, повинні бути відправлені за адресою, вказаною в § 3 цих Правил. Товари, надіслані за іншою адресою, не будуть отримані.
 1. У разі надання гарантії на Товар, інформація про нього, а також його зміст будуть включені в опис Товару в Магазині.
 
§ 8 Позасудові процедури скарги та відшкодування
 1. Детальна інформація про можливість використання Споживачем позасудових методів розгляду скарг та відшкодування та правила доступу до цих процедур доступні в зареєстрованих офісах та на сайтах омбудсменів-споживачів, громадських організацій, статутними завданнями яких є захист прав споживачів, Воєводські інспекції торгової інспекції та за наступними інтернет-адресами Управління конкуренції та захисту прав споживачів:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php             

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Споживач має наступні зразкові можливості використання позасудових методів розгляду скарг та відшкодування:
 2. Споживач має право звернутися до постійного споживчого арбітражного суду, зазначеного в статті 37 Закону від 15 грудня 2000 року про торгову інспекцію (Журнал законів 2014 року, пункт 148, зі змінами), з проханням вирішити спір, що випливає з Договору, укладеного з Продавцем.
 3. Споживач має право звернутися до провінційного інспектора Інспекції

Торгівля, відповідно до статті 36 Закону від 15 грудня 2000 року про торговельну інспекцію (Журнал законів 2014 року, пункт 148 зі змінами), з проханням ініціювати процедуру медіації щодо дружнього врегулювання спору між Споживачем і Продавцем.

 1. Споживач може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні спору між ним і Продавцем, а також скориставшись безкоштовною допомогою повітового (муніципального) омбудсмена споживачів або громадської організації, статутними завданнями якої є захист прав споживачів (m.in Федерації споживачів, Асоціації польських споживачів).
 
§ 9 Персональні дані в Інтернет-магазині
 1. Адміністратором персональних даних Клієнтів, зібраних через Інтернет-магазин, є Продавець.
 2. Персональні дані Клієнтів, зібрані адміністратором через Інтернет-магазин, збираються з метою виконання Договору купівлі-продажу, а якщо Клієнт на це згоден – також в маркетингових цілях.
 3. Одержувачами персональних даних Клієнтів Інтернет-магазину можуть бути:
  1. У випадку з Клієнтом, який використовує спосіб доставки поштою або кур’єром в Інтернет-магазині, Адміністратор робить зібрані персональні дані Замовника доступними обраному перевізнику або посереднику, що здійснює відправлення за бажанням Адміністратора.
  2. У випадку з Клієнтом, який використовує електронний спосіб оплати або платіжну картку в Інтернет-магазині, Адміністратор робить зібрані персональні дані Клієнта доступними для обраного суб’єкта, який обробляє вищевказані платежі в Інтернет-магазині.
 4. Клієнт має право отримати доступ до своїх даних і виправити їх.
 5. Надання персональних даних є добровільним, хоча ненадання персональних даних, зазначених у Регламенті, необхідних для укладення Договору купівлі-продажу, призводить до неможливості укладення цього договору.
 
§ 10 Прикінцеві положення
 1. Договори, укладені через Інтернет-магазин, укладаються польською мовою.
 2. Продавець залишає за собою право вносити зміни до Регламенту з важливих причин, тобто: зміни в законодавстві, зміни способів оплати і доставки – в тій мірі, в якій ці зміни впливають на виконання положень цих Правил. Продавець повідомить Клієнта про кожну зміну не менше ніж за 7 днів.
 3. У питаннях, не охоплених     цими Правилами, вони застосовуються

загальновизнані положення польського законодавства, зокрема: Цивільний кодекс; Закон про надання електронних послуг; Закон про права споживачів, Закон про захист персональних даних.

 1. Замовник має право використовувати позасудові методи розгляду скарг і пред’явлення претензій. З цією метою він може подати скаргу через онлайн-платформу ODR ЄС, доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.