Recykling

Czysta natura

Nasza produkcja opiera się na recyklingu, czyli procesie zmierzającym do odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych. Recykling powoduje że odpady stają się wartościowym surowcem i zamiast trafić na wysypisko, przekształcają się w surowce między innymi do produkcji naszych produktów. Celem recyklingu jest oszczędność energii oraz ochrona środowiska. Surowce wtórne przetwarza się w celu ograniczenia eksploatacji surowców pierwotnych.

Wszystkie odpady, które do nas docierają są poddawane procesowi recyklingu.

Są myte, osuszane, przetapiane i ponownie poddawane regranulacji. Wynikiem całego procesu jest otrzymanie wysokiej jakości regranulatu, który jest surowcem używanym w procesie produkcyjnym.

Recykling